فرد افسرده به چه علتی افکار منفی و غیرسازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از:

 1. خود
 2. مردم و طبیعت
 3. آینده

افکار منفی چیست؟

افکار منفی ذهنیت منفی و مخرب است و فرد در ضمیرناخودآگاهش خود را بی ارزش، ناتوان، دارای مشکات زیاد و مقصر و گناهکار و غیر دوست داشتنی میداند نسبت به دنیا و مردم بی اعتماد است و آنها را اشخاصی انتقادکننده، طاقت فرسا، بی توجه و غیرقابل پیش بینی و ظالم می داند که می خواهند او را شکست دهند و صدمه بزنند. در صورتی که فردی که دچار افکار منفی شده است به مشاوره روانشناسی مراجعه نکند ممکن است، مشکلات زیادی مانند: خودکشی و… به سراغ وی بیاید.

افکار منفی چیست؟

از آینده خویش نا امید و هراسان است و تصورش از آینده خویش سختی و مشقت هرچه بیشتر است. یسستم فکری افراد از همان دوران کودکی و نوجوانی به غالب کلب خود می رسد و لازم است در این دوران افکاری که به شخص داده می شود کاری خوب و مثبت باشد و به آنها اطاعاتی منفی در مورد خودشان ندهیم این اطاعات را آنها از پدر و مادر، دوستان، معلمین و… کسب می کنند. اما حال می خواهیم بدانیم که علت افکار منفی و سر منشا و ریشه آن از چیست؟

ریشه افکار منفی

الگوهای فکری ریشه گرفته شده در طول عمر ادمی است که شامل موارد زیر میباشد:

 1. شخص افسرده به سرزنش خود می پردازد: او مسیٔولیت مسایٔل و حوادث ناخوشایند که حتی در آن نقش ندارد را به عهده خودش می داند و خود را مقصر قلمداد می کند هرچند که کنترلی روی آن نداشته است.
 2. افکار فرد افسرده در قید باید ها و نباید ها است. مثل: من باید بهتر کار کنم. من باید تو را راضی کنم. من نباید بدقول باشم. این گونه افکار که باعث آزار شخص میشود در او ایجاد ناامیدی، گناه، تنش و عصبانیت و شرمندگی نسبت به دیگران و سرزنش خودش را دارد.
 3. فرد افسرده معایب خودش را بزرگ می بیند و خوبی ها و حس خودش را کوچک می شمارد.
 4. باورهای مخرب و منفی است که در مورد خود دارد. مثل: “من آدم تنبلی هستم و به خودش القابی را می دهد که تغییر نمی دهد.”
 5. فرد افسرده طبق عادتهای ذهنی همه چیز را از قبل در ذهن خود ارزیابی می کند و پیش داوری قضاوت میکند ودر بسیاری از موارد از ابراز خواسته خود منصرف میشود.
 6. افکار افراد افسرده در بیشتر موارد روی نکات منفی است و نیمه خالی لیوان را می بینند و توجهی به نکات مثبت در زندگی خود و اطرافشان ندارند.
 7. افراد افسرده در بیشتر موارد زندگی خود را بر پایه کمال طلبی اداره می کنند. آنها همه چیز را در حد عالی و تمام و کمال می خواهند و اگر از عهده کاری در حد عالی برنیایند به سرزنش خود میپردازد.
 8. از دیگر موارد مهم در افکار منفی فرد افسرده پذیرش کم خود به همان صورت و همان شخصیتی که دارا می باشد و احساس گناه داشتن فراوان است.
 9. این اشخاص وسواس فکری در رنج هستند و دایٔما با خود و افکارشان در جنگ و تجزیه و تحلیل هستند و آرامش روحی و ذهنی ندارند و دایٔما در حال نشخوار افکار منفی هستند و نسبت به خود و دیگران منفی باف و بدبین هستند.
 10. افکار توانایی خود و نکات مثبت خود از دیگر مسایٔل است که شخص افسرده با آن در رنج است وقتی در زمانی افسردگی خود را انکار می کند.
 11. برای او هر حادثه منفی شکست کامل است و فرد آن را با کلمات هرگز و همیشه توصیف می کند و تعمیمات مبالغه آمیز می گیرد.
 12. فرد افسرده در بیشتر موارد نتیجه گیری شتاب زده انجام می دهد و بیش از حد به حدسیات خود اعتماد می کند.
 13. مشکات و مسایل خود را بزرگ نمایی می کنند. مثا اگر کلیدش را یکبار فراموش کند می گوید:”من دچار آلزایمر شدم.”
 14. فرد احساسات خود را معلول واقعیت می داند و حس خود را همان واقعیت تلقی می کند.
 15. او در بسیاری از موارد فکر میکند که خدا او را فراموش کرده است وکسی او را درک نمیکند یا مشکلاتش منحصر بفرد است.و میگوید با خدا قهرم و از خدا طلب مرگ خود را میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here