علائم افسردگی در زنان چیست

  0
  259

  میتوان گفت که در دنیای مدرن امروزی زنان بیش از پیش فشارهای روانی داخل و خارج خانه را تحمل می کنند و بیشتر ممکن است دچار افسردگی یا مشکلات روان شناختی شوند،البته فیزیولوژی بدن زنان هم شرایط را برای بروز افسردگی و اختلال های خلقی مهیا می کند. شواهد نیز نشان داده میزان بروز افسردگی در زنان تقریبا ٢برابر مردان است. پس لزوم شناخت خلق و خوی زنان و توجه به تغییرات هورمونی و اقدام به موقع اطرافیان می تواند تا حدود زیادی در شناخت و تشخیص افسردگی به کار آید.

  افسردگی در زنان را میتوان از ٣دیدگاه بیولوژیک، روان شناختی و اجتماعی بررسی کرد.
  وضعیت هورمونی در زنان مخصوصا تغییرات هورمونی که مثلا قبل از قاعدگی، بعد از زایمان و در حول و حوش یائسگی در بدنشان ایجاد می شود، احتمال بروز افسردگی را در آنها بیشتر می کند. به عبارتی، تغییرات هورمون ها نظیر ترشح استروژن و پروژسترون یا هورمون های اکسی توسین و پرولاکتین بر وضعیت روان شناختی و خلق و خوی آنها اثر می گذارد. به طوری که استروژن با اثر بر سروتونین و گیرنده های آن و تغییر ترشح اندورفین می تواند اثر کاهنده بر اختلال افسردگی داشته باشد. اکسی توسین و پرولاکتین نیز روی خلق اثر مثبت می گذارند و کاهش پروژسترون باعث اضطراب می شود.

  افسردگی در زنان از دیدگاه روان شناختی

  مشکل در روابط بین فردی، افکار منفی و حس درماندگی از دلایل روان شناختی ای هستند که عامل مهمی برای فراهم شدن زمینه افسردگی در زنان محسوب می شوند.
  سومین علت افسردگی در زنان، تاثیرات اجتماعی است که از مهم ترین آنها می توان به موقعیت اجتماعی، جایگاه شغلی و تبعیض هایی که نسبت به خانم ها در جامعه یا دنیا وجود دارد، اشاره کرد. به عبارتی با گسترش شیوه زندگی صنعتی، زنان علاوه بر نقش مادری ،چند مسئولیت دیگر همچون حضور در محیط کار بیرون از منزل و نیز مدیریت امور منزل را به عهده گرفته اند و به مراتب نسبت به مردان حجم کار بیشتری را باید انجام دهند. فارغ از مسئولیت های کاری و مدیریت امور منزل، حاملگی هم بار سنگینی است که طبیعت به عهده زنان گذاشته است. با توجه به نقش مهم زنان درخانواده و اجتماع و وظایف مهمی مثل مادری و حفظ بقای بشر که به آنها محول شده است، افسردگی شان، هزینه بیشتری را متوجه خانواده و اجتماع خواهدکرد.بنابراین توجه به حالت های روانی زنان و پیشگیری و درمان به موقع افسردگی شان باعث ارتقای سطح بهداشت روانی خواهدشد. پیشگیری از افسردگی در زنان بسیار مهم است. می توان با روابط اجتماعی قوی، ایجاد جایگاه مناسب شغلی و مهم تر از همه، درک و همدلی با آنها از افسرده شدنشان جلوگیری کرد.

  دیدگاهتان را بنویسید

  Please enter your comment!
  Please enter your name here