سبک فرزندپروری چیست؟

۰
سبک فرزندپروری چیست؟

سبک فرزندپروری شیوه ای که است که ما آگاهانه یا ناآگاهانه برای تربیت فرزندانمان در پیش می گیریم. بعضی از این سبک
ها با عناوین زیر شناخته می شوند:

 • سبک دیکتاتوری یا قدرت طلب
 • سبک آسان گیر
 • سبک دموکراتیک یا مشارکتی

سبک قدرت طلب “دیکتاتوری”

در این نوع سبک فرزندپروری، والدین قواعد و انتظارات خشکی را میگذارند و بطور سخت و جدی آنها را اعمال میکنند. این والدین، انتظار و تقاضای فرمانبرداری بی چون و چرا از جانب کودک را دارند. این نوع خانواده ها به ویژه برای نوجوانان که می خواهند طبق خواسته ی خود عمل کنند، مشکل ساز است.به گقته روانشناسی کودک، کودکان این والدین از نظر رفتاری اغلب بدقلق و تحریکپذیرند و روحیه ای بیثبات، ناراضی و آسیب پذیر دارند و رفتار آنان اغلب غیر دوستانه است.

سبک آسانگیر

در سبک آسان گیر، والدین به خواسته ها و نیازهای کودکانشان خیلی اهمیت می دهند. آن ها معمولا اصول و قواعد زیادی برای فرزندانشان ندارند. آن گونه که در فرهنگ عامه می گویند” با دل فرزندشان راه می آیند ” و هیچ روش انضباطی مشخص و روشنی ندارند. در واقع در این خانواده ها گاهی مرز بین والد و کودک از یکدیگر قابل تشخیص نمی باشد، بزرگتر و راهنمایی وجود ندارد و روابط والد – کودک به سوی هرج و مرج می رود. کودکان والدین سهل گیر عموماً دارای رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی هستند. این کودکان اغلب دارای پیشرفت اندک، سرکش و سلطهجویند.

سبک مشارکتی یا دموکراتیک

در سبک دموکراتیک، والدین قوانین و انتظارات روشنی را برای کودکان وضع میکنند و با کودک راجع به این قوانین مذاکره میکنند. آنها دیدگاه کودک را میشناسند و برای تربیت فرزندانشان هم از قدرت و هم از منطق خود استفاده می کنند.

ویژگیهای خانواده دموکراتیک چیست؟

مهارت فرزند پروری

 1. همه افراد خانواده به تناسب موقعیت و رشد خود حق دخالت در اداره امور خانه و اظهار نظر درباره مسایل مختلف را دارند.
 2. همه اعضای خانواده میتوانند در انتخاب هدفهای زندگی خانوادگی، درتعیین روشهای مناسب، در تقسیم درآمد خانواده، در مخارج خانه و طرز زندگی اظهار نظر کنند.
 3. در خانواده تقسیم کار به عمل میآید و هر یک به تناسب توان خود، مسئولیت انجام اموری را بر عهده دارد.
 4. اعضاء خانواده در انجام امور محوله احساس مسئولیت میکنند.
 5. اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر احترام میگذارند. شخصیت کودکان در خانواده مورد احترام است.
 6. بزرگترها در هر مورد کوشش میکنند تا کوچکترها را متوجه آثار اعمال خود سازند، یعنی علل انجام یا عدم انجام امور مختلف را برای کودکان با صحبت و یا از طریق رفتاری روشن می کنند.
 7. کودکان به موقع از محبت والدین بهرهمند میشوند. 8ـ کودکان مشکلات خود را با والدین در میان میگذارند.
 8. اگر کسی در انجام کارهای خود کوتاهی کند یا برخلاف آنچه از طرف خانواده تعیین شده است عملی انجام دهد، تمام افراد خانواده در تعیین مجازات او شرکت میکنند. از پیش مقرراتی بهوسیله افراد در این باره وضع شده است و در مواقع لازم از آن
  استفاده میکنند.

چگونه می توانیم برای فرزندان فضای مثبت ایجاد کنیم؟

چگونه می توانیم برای فرزندان فضای مثبت ایجاد کنیم؟

برای اینکه بتوانیم در محیط خانه فضای مثبتی ایجاد کنیم، فضایی که بچه ها در آن شاد باشند، فرصت رشد داشته باشند، احساسات مثبت مثل مهربانی ، محبت، گذشت، صبرو احساسات خوب دیگر در آنها تقویت شود، توانایی های فکری آن ها به کارگرفته شود، اعتماد به نفس آنها بالاتر رود. خلاق تر باشند، استرس ها وفشارها را بهتر تحمل نمایند باید بتوانیم با آنها درست رفتار کنیم. برخی از اعمالی که موجب ایجاد فضای مثبت در خانواده می شود، عبارتنداز:

با فرزند خویش زمان هایی برای بازی و تفریح داشته باشید.

 1. به کودک برای انجام کارهای خانه نقش و مسئولیت دهید.
 2. مفهوم دوستت دارم را به کودک انتقال دهید.
 3. قوانین و آداب خانوادگی را حفظ کنید.
 4. سنت ها و رسوم خانوادگی را حفظ کنید.

اهمیت ارتباط پدر و مادر با یکدیگر در سبک فرزندپروری چگونه است؟

تعارضات مکرر و شدید والدین قطع ًا به کودکان آسیب می رساند. بنابراین برای بهبود رفتار فرزندان باید ارتباط پدر و مادر نیز بهبود یابد. برخی از موارد ارتباطی می تواند به شما در این زمینه کمک کند:

یکی از راهها برای افزایش ارتباط میان همسران افزایش زمان تفریح آنها است. در واقع میزان تفریحات مشترک زوج ها یکی از عوامل است که رضایت زناشویی را افزایش می دهد . بنابراین ابتدا باید هردو، برای فعالیت ها ی تفریحی زمان صرف کنید.

برای این کار می توانید تعدادی از فعالیت ها را فهرست کنید و فعالیت هایی را که مورد علاقه مشترک هر دو نفر شماست، انتخاب نمایید. زمانی که شما از فعالیتی لذت می برید، در فرزند شما نیز تاثیر خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here