اصول روانشناسی

اصول روانشناسی از جمله مسائل مهمی است که در صورت تمایل به مطالعه و فعالیت در حوزه روانشناسی نیاز است هر فردی آن را بداند و حول آن مطالعات و پژوهش داشته باشد. در واقع اشراف به این اصول روانشناسی است که در نهایت کمک می کند یک فرد به عنوان روانشناس بتواند در این زمینه فعالیت های موثر و قابل قبولی داشته باشد. هدف علم روانشناسی بهبود کیفیت زندگی انسان ها است و دانستن این اصول می تواند گام موثری در تقویت این موضوع باشد.

روانشناسی چیست؟

روانشناسی چیست؟

همانطور که تاکید شد روانشناسی تلاش دارد تا کیفیت زندگی انسان ها را بهبود ببخشد. از همین رو است که می توان با شناخت روانشناسان برجسته و باسابقه بسیاری از مسائل فردی، اجتماعی و… را در طول زندگی حل کرد.

در واقع روانشناسی تلاش می کند تا با مطالعه ذهن و رفتار انسان ها و نیز تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی مثل اجتماع، محیط بیرون و حتی خود به راهکارهای عملی برای بهبود شرایط زندگی فرد کمک کند. شناخت اختلالات روانی و روحی و نیز مطالعه عمیق بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها می تواند به یک روانشناس کمک کند تا به صورت دقیق تر به درک مناسب انسان ها دست پیدا کند.

علم روانشناسی انواع مختلفی دارد که در آن به مسایل متفاوتی می پردارند:

روانشناسی غیر طبیعی، زیستی، بالینی، شناختی، قیاسی، رشدی، جنایی، صنعتی و سازمانی تنها بخشی از انواع روانشناسی است.

دکتر مهسا کاشفی زاده جز بهترین روانشناسان در تهران به شمار می آید در حوزه های مختلف اعم از مشاوره های فردی، قبل از ازدواج، خانواده و… به مراجعان خود ارائه خدمات دارد. در صورتی که در جستجوی روانشناس خوب در تهران هستید می توانید برای تعیین وقت قبلی جهت مراجعه حضوری یا مشاوره آنلاین با شماره 09121433438 تماس بگیرید.

اصول روانشناسی شامل چه چیزهایی است؟

اصول روانشناسی شامل چه چیزهایی است؟

در مطالعات روانشناسی یکی از مهمترین نکات آشنایی با اصول روانشناسی است. دانستن این اصول کمک می کند تا مسائل پایه ای و مبانی روانشناسی اعم از روانشناسی عمومی یا  روانشناسی بالینی راحت تر درک شود. مهمترین مواردی که به عنوان اصول روانشناسی شناخته می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتکای علم  روانشناسی بر دانش ذهن و رفتار: علم روانشناسی متکی بر مطالعه ذهن و رفتار انسان ها است و براساس آن است که می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها ارائه کند.

بررسی روش های علمی در روانشناسی: روانشناسی از آنجا که مبنای علمی دارد از همین رو می تواند در جلسات مشاوره خانواده یا فردی می تواند بسیار کاربردی و موثر باشد.

وجود دیدگاه های مختلف در علم روانشناسی: روانشناسی یکی از علومی است که می توان از زوایای مختلف آن را بررسی کرد علاوه بر اینکه این علم انعطاف زیادی برای بررسی دیدگاه ها و رویکردهای مختلف دارد. دیدگاه های بیولوژیکی، شناختی، رفتاری، تکاملی و… بخشی از مهمترین دیدگاه هایی است که در علم روانشناسی تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

دارای شاخه های زیاد علمی و تحقیقی: علم روانشناسی برای کسانی که تمایل به مطالعه و فعالیت در آن دارند مراحل مختلفی دارد. آموختن اصول پایه ای و آشنایی با رشته های تخصصی تنها بخشی از این آموزش ها است. ورود به حوزه های تخصصی و نیز مطالعات بالینی بخش دیگری از فعالیت های روانشناسان است. پس از آن فرد می تواند با فعالیت در رشته ها و شاخه های مختلف روانشناسی اعم از بالینی، شناختی، رشد، رفتاری، شخصیت و.. .

درمان تنها هدف روانشناسی نیست: روانشناسی تنها به دنبال درمان و یافتن راه حل نیست. آموزش، پژوهش و فعالیت های جانبی زیادی برای فعالان در حوزه روانشناسی وجود دارد که نشان می دهد این علم تک بعدی نیست.

جامع الاطراف بودن علم روانشناسی: علم روانشناسی تلاش می کند تا علاوه بر کلاش های درس و آزمایش ها همه مسائل فردی، اجتماعی انسان ها را تحت مطالعه خود داشته باشد. روانشناسی با شناخت رفتار انسان ها می تواند در بسیاری از فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و… مداخله کند و برای هدایت و اثرگذاری بر مخاطب موثر واقع شود.

پژوهش های علم روانشناسی در محدوده واقعیات و نظریات: روانشناسی از آنجا که در همه زمینه های رفتاری انسانها مطالعه می کند برخی بر این تصورند که روانشناسی فقط زمینه های عملیی و واقعی را مورد توجه قرار می دهد. این در حال است که علم روانشناسی مسایل نظری را نیز به شکل ویژه ای مورد توجه قرار می دهد. در واقع بخشی از روانشناسی به انجام تحقیقات پایه ای درباره ذهن و رفتار انسان متمرکز است و بخش دیگر به حل مشکلات روانشناسی انسان ها در جهان واقعی به عنوان پژوهش های کاربردی توجه دارند.

ارائه راهکارهای حرفه ای: روانشناسی علمی است که می تواند همه ادوار زندگی یک انسان را تحت الشعاع قرار دهد تا فرد زندگی بهتری را تجربه کند. در واقع علم روانشناسی این قابلیت را دارد که افراد با ورود به آن در زمینه های حرفه ای تحصیل و در بازار کار مشغول فعالیت شوند.

مطالعه رفتارهای عادی و غیرعادی انسان ها: شاید برای شما جالب باشد که بدانید تنها انسان های دارای رفتارهای غیرعادی و غیرمنطقی مخاطب علم روانشناسی و درمان های آن نیستند. بلکه روانشناسی بر دایره وسیعی از رفتارهای عادی و غیرعادی انسان ها متمرکز است و با بررسی آن ها برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها تلاش می کند.

متکی بر هدف اصلاح  و توصیف رفتارها:  روانشناسی تلاش می کند ضمن توصیف رفتار انسان ها به توضیح پیرامون چرایی آن بپردازد و با پیش بینی رخداد دوباره آن برای اصلاح و بهبود رفتارهای انسان و متعاقب آن جامعه گام بردارد. این موضوع نیز به دلیل جامع الاطراف بودن علم روانشناسی است که بر بهبود کیفیت زندگی انسان ها متکی است.

انواع دیدگاه های عمده در زمینه روانشناسی

زمانی که قصد داشته باشید در حوزه روانشناسی مطالعه کنید نیاز است اصل اساسی روانشناسی را یاد بگیرید و پس از آن با توسعه دامنه مطالعات خود و شناخت انواع دیدگاه های مختلف در زمینه روانشناسی می توانید از زوایای مختلف در زمینه عملی خدمات روانشناسی آشنا شوید. دیدگاه های مختلفی در روانشناسی وجود دارد که به کمک روانشناسان می آید تا در مشاوره فردی یا خانوادگی افراد بتوانند به راهکارهای مناسبی برای حل مساله برسند. از مهمترین دیدگاه های موجود در روانشناسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بیولوژیکی
 • شناختی
 • رفتاری
 • تکاملی
 • انسان گرایانه

 چگونه بهتر زندگی کنیم؟

 چگونه بهتر زندگی کنیم؟

برای بهتر زندگی کردن لازم است فرد به خود توجه زیادی کند. شناختن انواع احساسات و نیز تمرکز بر خواسته ها، نیازها و… می تواند دچار آشتی فرد با خود شود. پس از آن است که او می تواند در تعامل با دیگر انسان ها و محیط اطراف بدون هر گونه اختلال غیرعادی مواجه شود. بسیاری از انسان ها نه تنها شناختی از خود و نیازهایشان ندارند بلکه  با بی توجهی از کنار آن عبور می کنند و این موضوع به مرور منجر به احساس سرخوردگی و ناامیدی در فرد می شود. واکنش های غیرعادی در مواجهه با مسایل مختلف بروز می دهد و همه این مسایل در کنار هم می تواند زندگی را برای او سخت کند.

بهترین راه هایی که می توان برای داشتن زندگی بهتر در پیش گرفت عبارت است از:

پرهیز از قضاوت مردم: کسی ک خودش را دوست دارد و به درست بودن رفتار خود ایمان دارد نباید از قضاوت دیگران نگران باشد. توجه زیاد به نظرات و قضاوت های مردم می تواند فرد را پا در بیاورد چرا که به تعداد همه انسان ها نظرات و قضاوت های مختلف وجود دارد و نمی توان همه مردم را ازخودراضی نگه داشت.

انتخاب یک سبک زندگی قابل قبول و منطقی: در پیش گرفتن یک سبک زندگی در واقع به فرد هدف می دهد تا براساس آن روابط خود را تنظیم کند و کمتر دچار تنش های محیطی شود.

داشتن برنامه ریزی: این موضوع برای نظم دادن به زندگی و رسیدگی به همه امور ضروری فرد کمک کننده است و احساس آرامش را به همراه دارد.

پرهیز از تغییر دادن دیگران: همیشه یادمان باشد ما نمی توانیم انسان های دیگر را تغییر دهیم. این موضوع فقط باعث خستگی و سرخوردگی در روابط می شود.

پرهیز از انجام کارهای نصفه نیمه: سعی کنید همه کارهای خود را تا پایان دنبال کنید. کارهای نصفه نیمه انگیزه انسان را برای رسیدن به مسیر و برنامه های لذت بخش کم می کند.

پیدا کردن راه های بهبود کیفیت زندگی: این راه ها می تواند علاوه بر دور کردن استرس و نگرانی، برای زندگی فرد توام با امید و انگیزه باشد.

انواع اعتیاد های مدرن

انواع اعتیاد های مدرن

اعتیاد مدرن موضوعی است که شاید بارها به گوشتان خورده باشد. منظور از اعتیاد مدرن در واقع تمرکز و عادت شدید انسان ها به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. این افراد با بریدن از محیط واقعی دائما وقت خود را در فضای مجازی و اینترنت می گذرانند و بدون آن حال خوبی ندارند. اعتیاد به بازی های کامپیوتری آنلاین، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و هر آنچه به محیط آنلاین مربوط است نمونه هایی از اعتیار مدرن به شمار می آید. از آن جهت به این نوع وابستگی انسان ها اعتیاد گفته می شود که فرد به دلیل تمرکز و عادت شدید به استفاده از یک وسیله یا ماده به آرامش موقت روحی و روانی می رسد. از همین رو برای بهتر شدن حال خود و ماندن در آن حس و حال دائما بیشتر و بیشتر به سمت آن تمایل پیدا می کنند تا آنجا که دیگر بدون آن وسیله، محیط یا ماده دچار اختلال جدی در روال عادی زندگی خود می شوند. شناسایی افرادی که مبتلا به اعتیاد مدرن هستند کار سختی نیست:

 • زندگی این افراد توام با بی نظمی است
 • این افراد منزوی و جمع گریز می شوند
 • همه وقت خود را صرف حضور در فضای مجازی می کنند
 • در موارد شدیدتر فرد حتی از خورد  و خوراک و کار و زندگی عادی می ماند

انواع اعتیاد مدرن عبارت است از: پوکر، بازی های آنلاین، اینستاگرام و اعتیاد به اخبار

انواع تکنیک روانشناسی برای زندگی بهتر

انواع تکنیک روانشناسی برای زندگی بهتر

زندگی بهتر موضوعی است که امروزه به دلیل سبک زندگی انسان ها بسیار مورد توجه است. دغدغه های زیادی که در ساحات مختلف اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و… انسان ها با آن مواجه هستند باعث شده تا تلاطم زیادی در روح و روان انسان ها ایجاد شود. از همین دانستن تکنیک هایی که به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از مهمترین تکنیک هایی که می تواند شما را در داشتن زندگی بهتر کمک کند عبارت است از:

هدف داشتن و تمرکز بر آن

هدف داشتن با همه سختی هایی که در طول مسیر رسیدن به آن وجود دارد اما کمک می کند تا انسان ها در زندگی انگیزه و امید داشته باشند. برای بهبود کیفیت زندگی هدف گذاری صحیح و متعاقبا تمرکز بر هدف تا حد زیادی به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند. اگر در مواردی رسیدن به هدف حال شما را خوب نکرد، شاید لازم است اهداف خود را بازبینی کنید، گاهی آرزوها با اهداف اشتباه گرفته می شود.

توجه به خود

یکی از مهمترین مشکلاتی که افراد در جلسات روان درمانی خود به آن اشاره می کنند نادیده گرفتن خودشان است. این موضوع سبب می شود رفته رفته فرد در طول زندگی خود سرشار از احساس نارضایتی روحی و روانی و مشکلات و بیماری های جسمی شود. اهمیت دادن به خود یعنی توجه به همه نیازها و رسیدگی به آن.

کشف احساسات

انسان ها وقتی بتوانند در شرایط مختلف احساسات خود را شناسایی و برای آن چاره اندیشی کنند حال بهتری خواهند داشت. در بسیاری از موقعیت ها که افراد رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند حتی نمی داند واکنش نشان داده درست است یا غلط.

شناختن عصبانیت ها و خشم های فردی

در بسیاری از موارد بروز خشم ناشی از انباشت احساسات و نادیده گرفتن آن است که به صورت ناگهانی بروز می کند. در صورتی که فرد در موقعیت های مختلف رفتارهای مناسب را برای پنهان کردن و سکوت بروز دهد مانع از خشم انفجاری و بیش از حد می شود.

عوامل تاثیر گذار بر خلاقیت

عوامل تاثیر گذار بر خلاقیت

خلاقیت یکی از مهارت هایی که فرد توان برقراری اطلاعات و دانسته هی پرکنده خود و ایجاد یک محصول یا اطلاعات جدید است، را دارد. در این میان برخی عوامل به شکل جدی بر خلاقیت انسان اثر گذار است. مهمترین این عوامل عبارت است از:

 • کسب علم و دانش
 • به کارگیری قوای عقلی
 • سبک فکری تحلیلگر
 • انگیزه های فردی و اجتماعی
 • شخصیت
 • محیط زندگی

سوالات متداول

آیا خلاقیت می تواند بر بهبود کیفیت زندگی فرد بیفزاید؟

از آنجا که داشتن برنامه و نیز انگیزه یکی از مهمترین عوامل اثربخش در بهبود کیفیت زندگی است می توان گفت انسان های خلاق تا حد زیادی در این مسیر هستند. تقویت خلاقیت نیز قطعا می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

Rate this post

باید خوانده شود!