خانه سلامت و پزشکی داروها دارو شناسی یا فارماکولوژی

دارو شناسی یا فارماکولوژی

۰
دارو شناسی یا فارماکولوژی

داروشناسی یا فارماکولوژی شاخه ای از علم پزشکی و زیست شناسی هست که به مطالعه واکنش متقابل داروها بر بدن موجودات زنده میپردازد.

دارو (Drug) چیست؟

دارو ماده ای هست که به وسیله واکنش های شیمیای خودش تغییراتی دربدن سیستم بیولوژیک (موجود زنده)به وجود می اورد.

حالا این تغییرات ممکن است در زمینه درمان ، تسکین، تشخیص ویا پیشگیری از بیماری باشند.

دارو ها از چهار روش یا راه به دست می ایند.

  1. منابع گیاهی
  2. منابع حیوانی
  3. منابع معدنی
  4. داروهای صناعی

باتاکید بسیار میگوییم از جمله نکاتی که اشخاص در زمینه داروهای روانپزشکی باید رعایت کنند این است که داروها باید با تجویز متخصص مصرف بشوند و دوز دارو و مدت برنامه آن بسیار اهمیت دارد.

یکی از موضوعات مصرف خودسرانه بعضی داروها توسط افراد هست.در این میان یکی از داروهایی که هرگز نبایدبدون نظر پزشک استفاده شود ، بنزودیازپین ها هستند.

بنزودیازپین ها چیستند؟

معروف ترین و پرمصرف ترین داروهای آرام بخش و خواب آور و ضداضطراب از محدوده سال های۱۹۵۰ به بعد آگونیست های گیرنده بنزودیازپینی مغز به نام بنزودیازپین می باشند.

دیازپام، لورازپام، آلپرازولام، تریازولام و استازولام ،کلونازپام و ….در بین طبقه بندی بنزودیازپین ها تقریبا سریع ترین جذب و سرعت بالا در رسیدن به حداکثر سطح خونی و شروع تاثیر را دارا می باشند.

کلردیازپوکساید نیز یکی از انواع بنزودیازپین ها میباشد که معمولا با احتیاط کمتری مورد استفاده قرار میگیرد اما در باره دیگر بنزودیازپین ها این نکته صدق نمیکند.

با تاکید مجدد بسیار خاطر نشان میکنم که نکته مهمی که اشخاص در زمینه داروهای روانپزشکی باید رعایت کنند این است که داروها باید با تجویز متخصص مصرف شود. دوز دارو و مدت برنامه آن اهمیت دارد. در رابطه با مصرف بنزودیازپین ها روی این موضوع تاکید بیشتری میشود چرا که اگر این گروه به موقع و به اندازه استفاده نشوند، باعث وابستگی میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here